KIELCE Naturalnie

10 czerwca 2020

,,Kielce Naturalnie” to wizja promocji naszego miasta bazująca na unikatowych walorach dziedzictwa naturalnego i ich powiązaniu z różnymi sferami aktywności człowieka – tej dawnej i tej współczesnej. Wizualizacją tej idei jest logo Kielce Naturalnie. Zieleń to przyroda ożywiona i wszelkie aktywności z nią związane. Brąz to geologia, a w zasadzie jej najbardziej reprezentatywny element w postaci skał dewońskich, które budują największą część Kielc, ze Wzgórzem Katedralnym, Kadzielnią i Karczówką na czele. Korona stylizowana na motyw roślinny to swoisty łącznik pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym a herbem Kielc symbolizującym dziedzictwo kulturowe naszego miasta.

Dla Geonatury Kielce, idea ta stanie się motywem przewodnim strategii promocji walorów przyrodniczych i kulturowych miasta w perspektywie długookresowej. Jako autorzy tego pomysłu mamy także nadzieję, że od tej pory na pytanie: Czy warto przyjechać do Kielc lub związać się z naszym miastem na dłużej, będzie padać tylko jedna odpowiedź:  Naturalnie!       CZYTAJ WIĘCEJPARTNERZY AKCJI: 

x