Informacje podstawowe

18 września 2019

 

Pełna nazwa jednostki organizacyjnej: GEONATURA KIELCE
Adres jednostki – kod pocztowy: 25-202
Adres jednostki – poczta: Kielce
Adres jednostki – ulica: ul. Daleszycka 21
Fax: 41 24-21-571 oraz 41 36-76-985
Strona www: http://geopark-kielce.pl/pl/
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@geonatura-kielce.pl
Telefon: 41 36-76-800
Status prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Data utworzenia jednostki: 01.10.2003 r.
x