GEOPARK Kielce: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

15 października 2019

Nazwa zamówienia: GEOPARK Kielce: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Numer zamówienia: GEO.VIII.262.6.2019. Numer zamówienia w BZP: 609881-N-2019 z 15.10.2019. Termin składania ofert: 30.10.2019. BIP

x