Wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej z ogrodu botanicznego w Kielcach (odcinek w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej)

Numer zamówienia GEO.VIII.262.5.2019
Nazwa zamówienia Wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej z ogrodu botanicznego w Kielcach (odcinek w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej)
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 580605-N-2019
CPV 45231300-8
Data ogłoszenia 31.07.2019
Termin 19.08.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

Ogłoszenie nr 580605

SIWZ

SIWZ

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załacznik nr 9_Przedmiar

Załącznik nr 10_Dokumantacja techniczna

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

informacja-o-wynikach

x