Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II.

Numer zamówienia GEO.II.262.2.2017
Nazwa zamówienia Kielce: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina- ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia- obok istniejącego zabezpieczenia – część II.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 25768 - 2017
CPV 71332000-4
Data ogłoszenia 15.02.2017
Termin 23.02.2017
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

SIWZ

siwz

zal_1 oferta

zal_2_osw_speln_warunkow

zal_3_osw_brak_podstaw_wykluczenia

zal_4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 do SIWZ

Przedmiar

 

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Odwołanie
Ogłoszenie wyników

infor_o_wynikach_przetarg.4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

x