Geopark Kielce: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

Numer zamówienia GEO.VIII.262.6.2019
Nazwa zamówienia Geopark -Kielce: Wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno- biurowym i pod przygotowanie działów tematycznych w ogrodzie botanicznym w Kielcach.
Numer ogłoszenia w biuletynie zamówien publicznych 609881-N-2019
CPV 45000000-7
Data ogłoszenia 15.10.2019
Termin 30.10.2019
Numer Ogłoszenia Pliki do pobrania

ogłoszenie

 

SIWZ

SIWZ(1)

załącznik nr 1 Formularz_oferty

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji(1)

załącznik nr 2 istotne_postanowienia

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa

załącznik nr 6 Wykaz_osob

załącznik nr 7 Wzór_umowy

załącznik nr 8 Wykaz_robót

załacznik nr 9 przedmiary

załacznik nr 10- dokumentacja

Modyfikacje SIWZ
Odpowiedzi na pytania

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla wykonawców nr 2

Informacja dla wykonawców nr 3

Odwołanie
Ogłoszenie wyników

Zestawienie ofert – na stronę

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie nr2

informacja o wynikach

x