Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE I.ZAMAWIAJĄCY   Nazwa i adres: Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343Odbiorca faktury: Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, tel. 41 36 76 800,   Rodzaj Zamawiającego: administracja publiczna.   Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest Andrzej Płonka tel. 41 36 76 800, e-mail: sekretariat@geonatura-kielce.pl   II. … Czytaj dalej Całodobowe świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Geonatury Kielce