GEO-EKO-QUEST

GEO-EKO-QUEST Projekt ,,GEO-EKO-QUEST’’ o całkowitej wartości 2 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 200,00 zł brutto stanowiącą 78,57% kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach zadania zaplanowano opracowanie graficzne wraz z wydrukiem i zamieszczeniem w wersji elektronicznej na stronie internetowej gry edukacyjnej o nazwie GEO-EKO-QUEST. Gra przygotowane w … Czytaj dalej GEO-EKO-QUEST