GEO-EKO-QUEST

23 października 2021

GEO-EKO-QUEST

Projekt ,,GEO-EKO-QUEST’’ o całkowitej wartości 2 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 200,00 zł brutto stanowiącą 78,57% kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach zadania zaplanowano opracowanie graficzne wraz z wydrukiem i zamieszczeniem w wersji elektronicznej na stronie internetowej gry edukacyjnej o nazwie GEO-EKO-QUEST. Gra przygotowane w pięciu różnych wersjach, po jednej dla każdej z gmin Geoparku Świętokrzyskiego, ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego obszaru Geoparku Świętokrzyskiego. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji przewodników, nauczycieli i edukatorów w zakresie wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego (w tym geologicznego) regionu.

 

x