Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”.

15 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu Ogrodu Botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”. Numer zamówienia: GEO.VIII.262.3.2019 . Numer zamówienia w BZP: 537725-N-2019 z 15.04.2019. Termin składania ofert: 30.04.2019. BIP

x