Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

27 czerwca 2018

Numer zamówienia: GEO.VIII.262.5.2018 . Nazwa zamówienia: Wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 178 m2 oraz wykonanie instalacji kroplujących i nawadniających (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) wraz z niwelacją i ukształtowaniem terenu w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 579529-N-2018 z dnia 27.06.2018. Główny kod CPV: 45000000-7 . Termin: 12.07.2018. BIP

x