Wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej z ogrodu botanicznego w Kielcach (odcinek w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej)

31 lipca 2019

Nazwa zamówienia: Wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej z ogrodu botanicznego w Kielcach (odcinek w pasie drogowym ul. Jagiellońskiej). Numer zamówienia: GEO.VIII.262.5.2019. Numer zamówienia w BZP: 580605-N-2019  z 31.07.2019. Termin składania ofert: 19.08.2019. BIP

x