WARSZTATY DLA KLUBU MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII „POZNAJ SWÓJ GEO-REGION” – ZADANIE DOFINANSOWANE Z WFOŚIGW

9 maja 2017

Warsztaty dla Klubu Miłośników Geologii „Poznaj swój geo-region” o całkowitej wartości 4000,00 zł brutto, z kwotą dotacji 3 200,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W/w zadanie  będzie realizowane  w formie wycieczek terenowych i zajęć stacjonarnych (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie m.in. geostanowisk regionu świętokrzyskiego ziemi staszowsko-sandomierskiej a także zdobycie niecodziennych umiejętności (rozpoznawanie skał, minerałów, skamieniałości ) ich interpretacja, występowanie i zastosowanie. 

 

x