Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+

7 lutego 2020

Rozpoczęły się prace nad pierwszym etapem tworzenia nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+. Na zlecenie Urzędu Miasta Kielce Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przygotowuje kompleksową diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej miasta.

Jej elementem są konsultacje społeczne dostępne dla wszystkich mieszkańców Kielc i Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego w formie ankiety, zamieszczonej na portalu Idea Kielce i dostępnej do 29 lutego b.r.  https://idea.kielce.eu/konsultacje/strategia_kielce.html

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i wyrażania opinii w tej sprawie.

x