STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KIELCE 2030+ KONSULTACJE

17 lutego 2020

W dniu 17 lutego (poniedziałek) w Kieleckim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty konsultacyjne w zakresie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, stanowiącej podstawę do opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+. Organizator warsztatów i wykonawca diagnozy Szkoła Główna Handlowa, zapewniła uczestnikom możliwość twórczego spotkania i ciekawych dyskusji na temat obszarów i zagadnień priorytetowych dla rozwoju miasta.

Warsztaty poprzedziła prelekcja o atrakcyjności inwestycyjnej Kielc, z przedmową Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty. W grupie samorządowej uczestniczącej w warsztatach byli obecni również przedstawiciele naszej instytucji: Kierownik Centrum Geoedukacji Michał Poros oraz Zastępca Kierownika Ogrodu Botanicznego dr Bartosz Piwowarski.

x