STOWARZYSZENIE GMIN „GEOLAND ŚWIĘTOKRZYSKI” POWOŁANE !

29 marca 2017

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski”. W/w stowarzyszenie zostało ustanowione w celu wspólnego działania gmin na rzecz rozwoju geoturystyki oraz powołania i utrzymania geoparku funkcjonującego w sieci europejskich i globalnych geoparków UNESCO.  Członkami stowarzyszenia jest 5 gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów.

Głównym celem spotkania było podjęcie stosownych uchwał, niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niemniej ważnym aspektem zebrania było również omówienie spraw związanych z dalszym funkcjonowaniem stowarzyszenia, które ma przede wszystkim wspierać wszelkiego rodzaju działania na rzecz rozwoju geoturystyki, promować dziedzictwo geologiczne i kulturowe gmin wchodzących jego skład a także mobilizować i angażować społeczności lokalne do aktywnego udziału w procesie funkcjonowania obszarowego produktu geoturystycznego „Geoland Świętokrzyski”

W spotkaniu, którym przewodniczyła Dyrektor Geoparku Kielce – Elżbieta Czajkowska, udział wzięli włodarze w/w gmin: Wojciech Lubawski  (Prezydent Miasta Kielce), Robert Jaworski (Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny), Marian Buras (Burmistrz Miasta i Gminy Morawica), Zbigniew Piątek (Wójt Gminy Piekoszów) oraz Łukasz Barwinek (Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny). Na zebraniu obecni również byli pracownicy gmin, wchodzących w skład  „Geolandu Świętokrzyskiego”.  W trakcie  spotkania podjęte zostały uchwały powołujące m.in. Komitet Założycielski, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Komitet Założycielski Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski” tworzą:

 • Elżbieta Czajkowska, reprezentująca  Gminę Kielce,
 • Robert Jaworski, reprezentujący Gminę Chęciny,
 • Marian Buras, reprezentujący Gminę Morawica,
 • Zbigniew Piątek, reprezentujący Gminę Piekoszów,
 • Łukasz Barwinek, reprezentujący Gminę Sitkówka-Nowiny.

Zarząd Stowarzyszenia reprezentować będą następujące osoby:

 • Przewodniczący: Michał Poros
 • Zastępca: Joanna Łysak
 • Skarbnik: Witold Wesołowski
 • Członek: Teresa Badowska
 • Członek:  Witold Mroczek

Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrani  zostali :

 • Elżbieta Czajkowska – Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej,
 • Zbigniew Krakowiak – Członek Komisji Rewizyjnej,
 • Martyna Sutowicz – Członek Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie podjęte uchwały i decyzje podjęte jednogłośnie, co stanowi dobry prognostyk na rzecz dalszej współpracy. Kolejny krok to realizacja procedury rejestracji stowarzyszenia a potem już dalsze jego funkcjonowanie….o czym oczywiście będziemy na bieżąco informować.


x