Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, zakresie robót elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych.

ZAPYTANIE-OFERTOWE (1) dokumentacja projektowa zał. nr 1 UMOWA nadzór inwestorski zał. nr 2 zał. nr 3 oferta informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty