Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.

ZAPYTANIE-OFERTOWE Załącznik nr 1 Dokumentacja projektowa załacznik nr 2 umowa załącznik nr 3-oferta Informacja dla wykonawców nr 1 Informacja dla wykonawców nr 2