Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

ZAPYTANIE-OFERTOWE (1) Zakres wykonywania nadzoru autorskiego zał. nr 1 UMOWA nadzór autorski zał. nr 2 zał.-nr-3-oferta unieważnienie postępowania