Ogłoszenie dot. majątku zużytego 2017.

25 września 2017

Kielce dn. 25.09.2017r

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Geopark Kielce

 

Dyrektor Geopark Kielce w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

 1. Projektor HP vp6311; nr ew. GEO/XI/15/KMG; szt. 1 2.  Ekspres do kawy AEG EA 120; nr ew. GEO/III/7/KMG;  szt. 1
 2. Drukarka HP Photosmart Pro B9 180; nr ew. GEO.XIV/3/sek; szt. 1
 3. Okulary 3D; nr ew. GEO/XI/114/KMG; szt. 35
 4. Plakaty A0; nr ew. GEO/XI/101/KMG; szt. 13
 5. Postery – format A0 ; nr. ew. GEO/XVII/47/CG.; szt. 11
 6. Koszulki z nadrukiem; nr. ew. GEO/XI/100/KMG.; szt. 50
 7. Tablice – zdjęcia; nr ew. GEO/XVI/51/CG; szt. 30
 8. Czajnik Zelmer Crystal Symbio; nr ew. GEO/III/11/sek.; szt. 1
 9. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XV/28; szt. 1
 10. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/14/OB; szt. 3
 11. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/35/OB; szt. 1
 12. Nożyce do trawy; nr ew. GEO/XV/55; szt. 1

 

Szczegółów dotyczących oferty udziela Pan  Andrzej Płonka – tel. 41 36 76 800                 (w godz. 7.30-15.30).

Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Geopark Kielce ul. Daleszycka 21,                                w godz. 7.30-15.30  w terminie do dnia 04.10.2017r.

 

 

…………………………………………………………………….

Ogłoszenie dot. majątku zuzytego – 2017r

x