Nowe zasady zwiedzania Centrum Geoedukacji od 1 czerwca!

25 maja 2021

Od 1 czerwca br. aktualizujemy zasady zwiedzania Centrum Geoedukacji. Przedstawiamy szczegóły dotyczące planowania wizyty i oferty dla turystów indywidulanych oraz grup zorganizowanych:


DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

a) zwiedzanie wystawy „Podwodna stacja badawcza CHRONOS”

  3 warianty zwiedzania:

– indywidualnie, bez przewodnika

– zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu)

– zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie (skierowane do rodzin z dziećmi)

b) seans w Kinie – Kapsule Czasu

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  • wejścia na wystawę odbywają się o pełnych godzinach, od wtorku do piątku od 9:00 do 16:00 oraz w soboty i niedziele od 11:00 do 16:00 – ostatnie wejście o godz. 15:00;
  • limit osób na jedno wejście: od wtorku do piątku (24 osoby/godzinę ), w soboty i niedziele (18 osób/godzinę);
  • zwiedzanie wystawy wraz z seansem w kinie trwa ok. 45 min.
  • wymagana jest rezerwacja biletów:

http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/

https://bilety.geopark-kielce.pl/

 


DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

a) opcja 1,5 godzinna :

– Misja „CHRONOS”  –  zwiedzanie wystawy w formie gry terenowej (bez przewodnika)

– Kino – Kapsuła Czasu + Geolaboratorium

 

b) opcja 2-godzinna

–  Misja „CHRONOS”  –  zwiedzanie wystawy w formie gry terenowej (bez przewodnika)

–  Kino – Kapsuła Czasu + Geolaboratorium

–  GEOlogiczna GRA – zabawa edukacyjna w Geologicznym Ogrodzie Doświadczeń

 

MISJA „CHRONOS” (gra po wystawie, bez przewodnika)

Opis: gra polegająca na samodzielnym odnajdowaniu ukrytych na wystawie pytań oraz udzielaniu na nie poprawnych odpowiedzi. Uczestnicy gry w kilkuosobowych grupach, mając do dyspozycji liczne stanowiska interaktywne, dioramy z modelami oraz okazy skał i skamieniałości, poznają historię regionu świętokrzyskiego oraz jego dawnych mieszkańców. W grę można zagrać korzystając z formularza on-line (dostępnego po zeskanowaniu QR kodu) lub analogowo (bez wykorzystywania urządzeń cyfrowych). Gra przeznaczona jest dla osób indywidualnych, grup (dzieci powyżej 8 roku życia, młodzież szkolna).

 

GEOlogiczna GRA (na zewnątrz obiektu, dach Centrum Geoedukacji)

Opis:  gra edukacyjna odbywająca się na dachu Centrum Geoedukacji, gdzie zlokalizowany jest Geologiczny Ogród Doświadczeń. Na uczestników zabawy czekać będą: ciekawostki, łamigłówki, czytanie mapy i inne zadania, pozwalające zdobyć samodzielnie wiedzę z zakresu geologii i geografii. W grę można zagrać korzystając z formularza on-line (dostępnego po zeskanowaniu QR kodu) lub analogowo (bez wykorzystywania urządzeń cyfrowych). Zasady gry, komplet materiałów będzie każdorazowo przekazywany nauczycielom/opiekunom grupy.  Gra przeznaczona jest dla grup zorganizowanych (dzieci powyżej 8 roku życia, młodzieży szkolnej).

* Zabawa edukacyjna w GEOLOGICZNYM OGRODZIE DOŚWIADCZEŃ odbywa się bez udziału geo-edukatorów. W przypadku niekorzystnej pogody decyzję co do realizacji gry pozostawiamy opiekunom grupy.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

  • oferta dla grup zorganizowanych jest dostępna od wtorku do piątku;
  • w godzinach od 9.00 do 13.00
  • wymagana jest rezerwacja biletów:

http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/

https://bilety.geopark-kielce.pl/

  • zwiedzanie wystawy oraz proponowane gry terenowe odbywają się bez udziału przewodników/geo-edukatorów ale pod opieką opiekunów grupy;

x