Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2016 – zadanie dofinansowany z WFOŚiGW

27 kwietnia 2016

Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2016” o całkowitej wartości 22 560,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  18 048,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych   z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą  zaprezentowaniena wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami.


Załączniki:

Karta zgłoszenia_2016 (1) (docx)

Karta zgłoszenia_2016 (pdf)

Regulamin_Geostanowiska_2016_2016.03.14

Oświadczenia (1) (docx)

Oświadczenia (pdf)

Plakat GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE:

Plakat_2016


publikacje

x