Geonatura Kielce

17 czerwca 2020

WIETRZNIA – REZERWAT I GEOCENTRUM

Wietrznia to największy teren pogórniczy w Kielcach. Zespół trzech dawnych kamieniołomów o powierzchni niemal 18 ha objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. Lokalizacja kamieniołomów w obrębie wapiennych wzgórz wschodniej części pasma Kadzielniańskiego oraz strome ściany i zbocza skalne porośnięte miejscami bujną roślinnością nadają temu miejscu niepowtarzalny charakter. Miłośnicy spacerów przyrodniczych i walorów krajobrazowych mogą zachwycać się panoramą rozciągającą się z kilku punktów widokowych zlokalizowanych przy kamieniołomach. Dla zainteresowanych atrakcjami przyrodniczymi rezerwatu została stworzona ścieżka edukacyjna z tablicami, biegnąca przez środkową i wschodnią część rezerwatu. Wietrznia to także Geocentrum – nowoczesny obiekt edukacyjno-konferencyjny położony w południowo-wschodniej części rezerwatu. Można tu zobaczyć niezwykłą wystawę edukacyjną poświęconą dziejom geologicznym Kielc i regionu a także skorzystać z warsztatów edukacyjnych w Klubie Miłośników Geologii. Obiekt jest jednocześnie siedzibą instytucji – Geonatury Kielce.

INFORMACJE PRAKTYCZNE I CIEKAWOSTKI

1. Geocentrum Wietrznia

2. Rezerwat Wietrznia


KADZIELNIA – PARK, REZERWAT I AMFITEATR

Dawny kamieniołom Kadzielnia to obecnie turystyczna wizytówka miasta i regionu. Ozdobą tego miejsca jest monumentalny ostaniec zwany Skałką Geologów, górujący nad wyrobiskiem i objęty w szczytowej partii ochroną jako rezerwat przyrody Kadzielnia. Pozostała część dawnego kamieniołomu została zaadoptowana do celów edukacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych jako Park Kadzielnia. Poza wyjątkowymi walorami krajobrazowymi teren ten obfituje w wiele atrakcji. Wśród najważniejszych znajdują się: najdłuższy system jaskiniowy na terenie Kielc udostępniony Podziemną Trasą Turystyczną o długości ok. 140 m, najdłuższa tyrolka w Polsce udostępniona jako Podniebna Trasa Widokowa, sztuczny wodospad oraz ścieżka edukacyjna im. Jerzego Kapuścińskiego. Listę atrakcji uzupełnia najpiękniej położony tego typu obiekt w Polsce czyli Amfiteatr Kadzielnia.

INFORMACJE PRAKTYCZNE I CIEKAWOSTKI

1. Kadzielnia

2. Kadzielnia

3. Jaskinie na Kadzielni

4. Tyrolka na Kadzielni

5. Amfiteatr Kadzielnia


OGRÓD BOTANICZNY

Ogród Botaniczny w Kielcach znajduje się w granicach administracyjnych miasta Kielce, na południowo-wschodnich zboczach góry Karczówka (339 m n.p.m.), u zbiegu ulic Karczówkowskiej i Jagiellońskiej. Osią założeń ogrodowych jest zabytkowa ulica Karczówkowska, z murowanymi stacjami Drogi Krzyżowej, przecinająca i dzieląca na odcinku ok. 400 m, teren na dwie nierówne części. Od strony zachodniej Ogród sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym ,,Karczówka’’ oraz Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym. Część ekspozycyjna Ogrodu Botanicznego w Kielcach obejmuje powierzchnię ok. 11 ha. Ogród podzielony jest na działy, a te z kolei na kolekcje roślinne. Lokalizacja ogrodu botanicznego na wschodnim stoku wzgórza Karczówka znacznie uatrakcyjnia walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym.

INFORMACJE PRAKTYCZNE I CIEKAWOSTKI

1. Ogród Botaniczny

2. Plan ogrodu

3. Podstawowe informacje


ŚLICHOWICE – REZERWAT I KAMIENIOŁOMY

Dawne kamieniołomy wapienia na górze Ślichowicy zlokalizowanej obecnie w północnej części osiedla mieszkaniowego Ślichowice to miejsce szczególne z kilku powodów. Grzęda skalna rozdzielająca dwa kamieniołomy została objęta w 1952 roku ochroną, jako pierwszy w Polsce rezerwat geologiczny – rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego. Przedmiotem ochrony i główną atrakcją tego miejsca jest unikatowy fałd skalny dokumentujący ruchy górotwórcze sprzed 300 milionów lat! Miejsce posiada też wyjątkowe walory krajobrazowe. Ze skalnej grzędy rozciąga się widok na zachodnią część Gór Świętokrzyskich. Wrażenie na zwiedzających robią również strome skalne urwiska opadające na dno kamieniołomu zachodniego, którego dno wypełnia jezioro. Dla miłośników geologii (i nie tylko 😊) została przygotowana ścieżka edukacyjna z tablicami, która w przystępny sposób prezentuje historię i walory przyrodnicze tego miejsca.

INFORMACJE PRAKTYCZNE I CIEKAWOSTKI

1. Rezerwat Ślichowice

2. Rezerwat Ślichowice


 

x