IV Ogólnopolske Sympozjum Naukowe Dzieci

12 kwietnia 2016
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Dziecięcy UDJK przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Regionalnego Centrum Naukowo-technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, Geoparku w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych do czynnego udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci: Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania

pod patronatem JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka,

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa,

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika,

które odbędzie się 10.06.2016 r. w budynku CEART-u WPiA, ul. Krakowska 11

w godzinach 9.00-14.00.

Sympozjum o charakterze ogólnopolskim jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy uniwersytetów dziecięcych z całej Polski, którzy zgłoszą swój akces i opiszą propozycję ciekawej prezentacji multimedialnej, eksperymentu, pokazu z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych, artystycznych czy nowoczesnych technologii, które realizowałyby przewodnie hasło konferencji: Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania.

Planowana jest sesja z wystąpieniem inauguracyjnym oraz prezentacjami uczestników dla licznego grona słuchaczy. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy naukowe, gry i interakcje warsztatowe w ramach cyklu: Jarmark naukowy.

Na zgłoszenia-abstrakty (ok. dziesięciominutowych) wystąpień uczestników czekamy do 30.04.2016 r. (adres e-mail: ujkdzieciom@gmail.com) na specjalnym formularzu (dostępnym m. in. na stronie www.ujk.edu.pl). Prelegenci, których propozycje zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, będą o tym powiadomieni najpóźniej do 15.05. 2016 r. i zaproszeni na Sympozjum wraz z klasą czy wskazaną grupą osób towarzyszących oraz opiekunami. Najlepsze pokazy i prezentacje zostaną nagrodzone medalami konferencyjnymi, a wszystkie dyplomami i pamiątkami dla uczestników i opiekunów naukowych oraz instytucji.

 

Kontakt:

e-mail: ujkdzieciom@gmail.com

mgr Paulina Barańska, tel. 669873397 (sekretarz)

dr Anna Wileczek

 

x