GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE W KOB

21 maja 2015

Zadanie pn. 'Wykonanie ekspozycji zbocza Gór Świętokrzyskich wraz z infrastrukturą techniczną i nasadzeniami na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach’ zakłada zagospodarowanie fragmentu alpinarium (części dotyczącej Gór Świętokrzyskich) powstającego w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym wraz z placem centralnym i niezbędnymi instalacjami (wodociągowa i elektryczna). Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2015 na terenie budowanego ogrodu botanicznego, dofinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 140 000,00 zł.W roku 2015 przewidujemy w ramach zadania stabilnie umocować głazy, kamienie w powstających 'Górach Świętokrzyskich’, ukształtować kamieniste ścieżki, skalne stopnie oraz przygotować grunt pod konkretne wymagania grup roślin, posadzimy jedynie drzewa i większe krzewy. Planowana jest także budowa fragmentu sieci wodociągowej i elektrycznej oraz fragmenty placu u podnóża alpinarium ze ścieżkami dla ruchu pieszych.

 


x