Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina (ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia, obok istniejącego zabezpieczenia)

15 października 2015
Nr zamówienia: GEO.II.262.6.2015. Nazwa zamówienia: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina (ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia, obok istniejącego zabezpieczenia). Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274208 – 2015. Data ogłoszenia o zamówieniu: 15.10.2015. Termin: 26.10.2015.

Nr zamówienia: GEO.II.262.6.2015. Nazwa zamówienia: Geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia w Kielcach- od strony ul. Gagarina (ściana z prawej strony nad wejściem do jaskini Prochownia, obok istniejącego zabezpieczenia). Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274208 – 2015. Data ogłoszenia o zamówieniu: 15.10.2015. Termin: 26.10.2015. BIP
x