GEOPARK Kielce: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.

29 kwietnia 2019

Nazwa zamówienia: GEOPARK Kielce: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach. Numer zamówienia: GEO.VIII.262.4.2019 . Numer zamówienia w BZP: 542365-N-2019 z 29.04.2019. Termin składania ofert: 14.05.2019. BIP

x