GEOPARK Kielce: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynki A – galeria powrót do korzeni, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

11 września 2018

Nazwa zamówienia: GEOPARK Kielce: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynki A – galeria powrót do korzeni, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.Numer zamówienia: GEO.VIII.262.7.2018.Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 615177-N-2018 z 11.09.2018. Główny kod CPV: 45231300-8 . Termin składania ofert: 26.09.2018. BIP

x