GEOPARK Kielce: Budowa ochrony obwodowej i monitoringu wizyjnego (II etap) wraz z uruchomieniem, w ogrodzie botanicznym w Kielcach.

29 sierpnia 2018

Numer zamówienia: GEO.VIII.262.6.2018. Nazwa zamówienia: GEOPARK Kielce: Budowa ochrony obwodowej i monitoringu wizyjnego (II etap) wraz z uruchomieniem, w ogrodzie botanicznym w Kielcach. Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 610049-N-2018  z dnia 29.08.2018. Główny kod CPV: 45231600-1 . Termin: 13.09.2018. BIP

x