GEO-SZKOŁA

11 września 2013

W dniach 11, 12 13 września 2013 r. Geopark Kielce realizuje geologiczne warsztaty terenowe w ramach programu edukacyjnego pn.: Program Edukacyjny ,,GEO-SZKOŁA”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W warsztatach uczestniczą szkoły, z których zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu wiedzy o Ziemi ,,GEO-GENIUSZ” organizowanego przez Geopark w czerwcu bieżącego roku. Uczestnicy warsztatów pod okiem wyspecjalizowanych przewodników zapoznają się z wybranymi stanowiskami geologicznymi regionu, oraz uzyskają informacje na temat ich walorów przyrodniczych. Jednym z efektów warsztatów jest podniesienie wiedzy o dziedzictwie geologicznym regionu świętokrzyskie wśród uczestników – dzieci i młodzieży szkolnej reprezentującej szkoły z powiatu kieleckiego.


x