Geo-rabatka z kamienia i kwiatka

21 czerwca 2017

To już oficjalne! Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy od firmy Eneris grant w kwocie 3000 zł na realizację projektu „Geo-rabatka z kamienia i kwiatka”.

Geo-rabatka w  to ogródek skalny, który będzie pełnił funkcję edukacyjną i dekoracyjną. Będzie on ściśle związany z Centrum Geoedukacji, przy którym powstanie. Zbudowany zostanie ze skał i roślin typowych dla regionu świętokrzyskiego. Dbać o niego będą członkowie Klubu Miłośników Geologii (dzieci wraz z rodzicami i dziadkami). Ogródek ma też być pomocny przy realizacji warsztatów edukacyjnych oferowanych przez Centrum Geoedukacji dla grup szkolnych oraz osób niewidomych.

Głównym celem projektu „Geo-rabatka”  będzie ochrona i rozwój środowiska naturalnego (głównie lokalnych zbiorowisk kserotermicznych wraz z podłożem skalnym) poprzez edukację  przyrodniczą oraz promowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Geo-rabatkę w pełnej krasie będzie można podziwiać latem przyszłego roku, ale niecierpliwi pierwsze efekty naszej pracy będą mogli  oglądać już w październiku bieżącego roku.

Relacja medialna z prezentacji projektu:


x