DZIAŁY W OGRODZIE BOTANICZNYM

28 sierpnia 2013

Przygotowanie terenu (w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ogrodu botanicznego) pod kolekcje roślin chronionych oraz działy biologii i ekologii roślin, dział roślin użytkowych, dział systematyki roślin, kolekcje irysów i lilii, kolekcje bylin ozdobnych i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wraz z pracami przygotowawczymi oraz budową ścieżek w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym jest jednym z dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zadanie zakłada budowę ścieżek pomiędzy działami, a także poprawienie struktury gleby poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne, umożliwiające w kolejnych latach wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w działach: roślin chronionych, biologii, ekologii i systematyki roślin, roślin użytkowych oraz budowę murków w celu wyeksponowania posadzonych kolekcji irysów, lilii i bylin ozdobnych.


publikacje

x