Doposażenie Centrum Geoedukacji – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

12 maja 2016

Doposażenie Centrum Geoedukacji o całkowitej wartości 14 000,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  7 000,00 zł brutto, stanowiącą 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach zadania planowany jest zakup profesjonalnego mikroskopu optycznego wraz z kamerą i adapterem do aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa oraz kompletem dodatków, umożliwiających zastosowanie zestawu w zaawansowanej obserwacji oraz fotografii skał, minerałów i skamieniałości. Zakupione doposażenie składające się z zestawu mikroskopowo-fotograficznego zostanie wykorzystane przy realizacji warsztatów edukacyjnych: GEOLOGICZNY MIKROŚWIAT oraz wystawy edukacyjnej GEOLOGICZNY MIKROKOSMOS.


publikacje

x