CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W KIELECKIM OGRODZIE BOTANICZNYM

9 lipca 2015

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2015  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 72 000,00 zł.Celem zadania jest utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej z bogato wyposażoną salą dydaktyczną w urządzenia wykorzystujące nowoczesne techniki multimedialne w edukacji przyrodniczej. Do jego realizacji zostanie wykorzystany budynek należący do Geoparku Kielce mieszczący się przy ul. Jagiellońskiej 78 na terenie Ogrodu Botanicznego. Sala wyposażona zostanie w panel (ekran) dotykowy wraz z zawartością multimedialną w postaci aplikacji umożliwiającej wirtualną wędrówkę po ogrodzie botanicznym i tworzonych w nim kolekcjach roślin, a także niezbędne do prowadzenia edukacji w pomieszczeniu stoliki i krzesła dla grupy 30-osobowej z opiekunami. Zatem planowany jest zakup 20 stolików oraz 40 krzesełek.Termin realizacji zadania – 10 listopada 2015.


x