BUDOWA ZIELONEJ SZKOŁY

28 sierpnia 2013

Budowa budynku „zielonej szkoły” i zasilania elektrycznego. (w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa ogrodu botanicznego w Kielcach) jest projektem dofinansowanym w 40% z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanym w latach 2013-14.Do podstawowych kierunków działalności ogrodu należeć będzie edukacja dzieci, młodzieży, studentów i ogółu społeczeństwa. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki utworzeniu „zielonej szkoły”, która w oparciu o zgromadzone w ogrodzie zbiory i kolekcje roślin będzie prowadzić edukację z zakresu botaniki, ekologii, ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, a być może także z zakresu geologii, zoologii czy architektury krajobrazu.

Budynek został zaprojektowany na nieregularnym rzucie, aby łagodniej wpisywał się w otoczenie. Jest to budynek o konstrukcji żelbetowej, częściowo obłożony gabionami w celu uzyskania pochyłej powierzchni ścian. Pomieszczenie zajęć edukacyjnych nie będzie zadaszone, jedynie z ażurowym, drewnianym sklepieniem. Ściany obłożone siatką stalową ocynkowaną do pięcia się roślinności. W budynku zaprojektowano także zespól toalet ogólnodostępnych również dla innych zwiedzających. W budynku znajdą się pomieszczenia dydaktyczne, odpowiednio wyposażone w pomoce naukowe.
Wielkości charakterystyczne:
– Łączna powierzchnia użytkowa – 74,68 m2
– Powierzchnia zabudowy – 91,50 m2
– Wysokość – 13,5 m
– Kubatura – ok. 265 m3


publikacje

x