Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

27 grudnia 2017

Numer zamówienia:GEO.III.262.8.2017.Nazwa zamówienia: Budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych:636177-N-2017. Główny kod CPV: 45000000-7 ;71220000-6. Data ogłoszenia:27.12.2017. Termin:15.01.2018. BIP

 

x