Budowa kolekcji różaneczników i azalii w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

18 maja 2016

„Budowa kolekcji różaneczników i azalii w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym” o całkowitej wartości 82 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 32 800,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1700 m2, przeznaczonej pod kolekcje różaneczników i azalii. W zagospodarowaniu uwzględniono wymianę podłoża, wysiew trawnika, a także posadzenie wielu ciekawych odmian różaneczników i azalii oraz towarzyszących im drzew. Zgromadzenie bogatej kolekcji roślin posłuży jako baza do badań naukowych, a takze dla celów dydaktycznych.

Termin realizacji zadania – 30 listopada 2016.


publikacje

x