Akcja dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem do gminnych punktów dystrybucji.

x