Zajęcia edukacyjne w Ogrodzie!

21 marca 2019

Pierwszy dzień wiosny to także doskonały czas aby zaprosić wszystkich zainteresowanych na ZAJĘCIA EDUKACYJNE w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Będzie się działo!

Oferta edukacyjna Ogrodu Botanicznego w Kielcach skierowana jest przede wszystkim do dzieci (od wieku przedszkolnego) oraz młodzieży szkolnej. Scenariusze zajęć edukacyjnych mogą być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Wszystkie prowadzone zajęcia edukacyjne mają charakter warsztatów. Niektóre połączone są z terenową grą edukacyjną, łączącą w sobie zabawę, ruch na świeżym powietrzu i naukę.

Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA (http://geopark-kielce.pl/ogrodbotaniczny/edukacja-2/)

x