Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielnia w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

31 stycznia 2018

Numer zamówienia:GEO.II.262.2.2018. Nazwa zamówienia: Wykonanie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w Parku Kadzielni a w Kielcach oraz budowa ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Numer zamówienia w biuletynie zamówień publicznych: 512060-N-2018. Główny kod CPV: 45000000-7 . Data ogłoszenia: 31.01.2018. Termin: 15.02.2018. BIP

x