Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej- zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

18 maja 2016
Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej” o całkowitej wartości 66 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 33 000,00 zł, stanowiącą 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2016  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 33 000,00 zł (stanowiąc 50% kosztów kwalifikowanych). Celem zadania jest wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej (sali przystosowanej do prowadzenia zajęć w budynku przy ul. Jagiellońskiej 78 w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym). Sala wyposażona zostanie w mikroskopy oraz akcesoria do prowadzenia zajęć  edukacyjnych, takie jak preparaty mikroskopowe, sita glebowe, szalki, pipety itp. Na ścianach pojawią sie plansze edukacyjne, postery. Dodatkowo zakupione zostaną materiały biurowe do prowadzenia zajęć plastycznych, pomoce dydaktyczne w postaci publikacji czy filmów oraz meble (regały, szafki, biurka), które posłużą do przechowywania ww. materiałów.
Termin realizacji zadania – 15 września 2016.

publikacje
x