Wykonanie zabezpieczenia istniejących przewodów i kabli zasilających dla jaskiń na Kadzielni w Kielcach.

x