Wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego.

19 lutego 2018

Numer zamówienia:  GEO.VIII.262.3.2018. Nazwa zamówienia: Wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego. Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 520092-N-2018. Główny kod CPV: 45000000-7. Data ogłoszenia:19.02.2018. Termin: 6.03.2018.BIP

x