Wykonanie infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” oraz wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”.

14 września 2018

Nazwa zamówienia: Wykonanie infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach” oraz wykonanie koncepcji z dokumentacją projektową i docelowym programem ogrodu do hortiterapii czynnej wraz z pracami budowlanymi i agrotechnicznymi terenu o powierzchni ok. 350 m2 w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach na potrzeby realizacji zadania pn. „Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach”. Numer zamówienia: GEO.VIII.262.8.2018. Numer zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 617226-N-2018 z dnia 2018-09-14 r. Kod CPV: 45212120-3 . Termin składania ofert: 01.10.2018. BIP 

 

x