Wykaz projektów realizowanych przez Ogród Botaniczny, dofinansowanych z WFOŚiGW w Kielcach

1 czerwca 2016

Informujemy, że w 2016 roku Geopark Kielce – Ogród Botaniczny podpisał łącznie 3 umowy dotacji, z czego 2 z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów oraz 1 z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 Zagospodarowanie ogrodu mgieł o całkowitej wartości  130 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 52 000,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 

Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1200 m2, przeznaczonej pod tzw. ogród mgieł, zlokalizowany u podnóża alpinarium w ogrodzie botanicznym. W zagospodarowaniu uwzględniono roboty budowlane związane z montażem instalacji elektrycznej oraz wodociągowej (w tym montaż zamgławiaczy/zraszaczy), wymianę podłoża pod konkretne gatunki roślin, w tym trawy ozdobne, wysiew trawnika oraz inne elementy zagospodarowanie ogrodu, takie jak głazy, powierzchnie żwirowe itp.

Termin realizacji zadania – 30 listopada 2016.

 „Budowa kolekcji różaneczników i azalii w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym o całkowitej wartości 82 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 32 800,00 zł, stanowiącą 40,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania zadania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 

Zadanie ma na celu zagospodarowanie powierzchni 1700 m2, przeznaczonej pod kolekcje różaneczników i azalii. W zagospodarowaniu uwzględniono wymianę podłoża, wysiew trawnika, a także posadzenie wielu ciekawych odmian różaneczników i azalii oraz towarzyszących im drzew. Zgromadzenie bogatej kolekcji roślin posłuży jako baza do badań naukowych, a takze dla celów dydaktycznych.

Termin realizacji zadania – 30 listopada 2016.

 „Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej” o całkowitej wartości 66 000,00 zł netto, z kwotą dotacji 33 000,00 zł, stanowiącą 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji ekologicznej jest zadaniem przeznaczonym do realizacji w roku 2016  na terenie powstającego ogrodu botanicznego, dofinansowanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 33 000,00 zł (stanowiąc 50% kosztów kwalifikowanych).
Celem zadania jest wyposażenie Centrum Edukacji Przyrodniczej (sali przystosowanej do prowadzenia zajęć w budynku przy ul. Jagiellońskiej 78 w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym). Sala wyposażona zostanie w mikroskopy oraz akcesoria do prowadzenia zajęć  edukacyjnych, takie jak preparaty mikroskopowe, sita glebowe, szalki, pipety itp. Na ścianach pojawią sie plansze edukacyjne, postery. Dodatkowo zakupione zostaną materiały biurowe do prowadzenia zajęć plastycznych, pomoce dydaktyczne w postaci publikacji czy filmów oraz meble (regały, szafki, biurka), które posłużą do przechowywania ww. materiałów.


x