Wydanie publikacji ABC…świętokrzyskiej geologii – zadanie dofinansowane z WFOŚiGW

12 maja 2016

Wydanie publikacji ABC…świętokrzyskiej geologii”  o całkowitej wartości 30 000 zł brutto,  kwotą dotacji 24 000,00 zł brutto, stanowiącej 80,00 % kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie  zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Realizacja zadania nastąpi poprzez opracowanie, wydruk i dystrybucję publikacji dydaktycznej dotyczącej dziedzictwa geologicznego Kielc, skierowanej do nauczycieli/edukatorów. Publikacja będzie miała charakter przewodnika zwierającego syntetyczny opis wybranych kieleckich geostanowisk wraz z dokumentacją fotograficzną, wzbogacony o praktyczne wskazówki dotyczące ich wykorzystania w ramach terenowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na różnych poziomach nauczania.


publikacje

x