Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca 2017

W 2013 r. podczas 68. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dzień 3 marca został ustanowiony Światowym Dniem Dzikiej Przyrody. W tym roku obchodzimy go już po raz czwarty.

Głównym celem Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej flory i fauny przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami. Ten dzień ma również przypominać o roli Konwencji CITES jako kluczowego narzędzia pozwalającego przeciwdziałać kłusownictwu i nielegalnemu handlowi dzikimi gatunkami.

Ogród Botaniczny w Kielcach wspiera wszelkie działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej i ochrony dzikiej przyrody. Nasze cele i podejmowane działania wpisują się w tę szczytną ideę, choćby przez ochronę rzadkich gatunków roślin poza ich miejscem naturalnego występowania (ochrona ex situ).

Zachęcamy wszystkich, aby choć przez chwilę zastanowili się nad rolą dzikiej przyrody w życiu człowieka.

Więcej informacji na temat ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin można uzyskać na oficjalnej stronie i profilach Światowego Dnia Dzikiej Przyrody:

www.wildlifeday.org

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay

https://twitter.com/wildlifeday

x