Ścieżka edukacyjna im. Jerzego Kapuścińskiego w Parku Kadzielnia

17 lipca 2020

Ścieżki edukacyjna im. Jerzego Kapuścińskiego w Parku Kadzielnia doczekała się oznakowania w terenie.

Ścieżka edukacyjna w Parku Kadzielnia została oddana do użytku w 2019 roku, w ramach projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’. W 2019 roku z inicjatywy grupy przyjaciół, Rada Miasta w Kielcach uchwaliła nadanie ścieżce imienia znanego przewodnika  i regionalisty Jerzego Kapuścińskiego.

Patron ścieżki ur. 6 listopada 1939 r. w Drugni, to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych przewodników i miłośników świętokrzyskiej przyrody a także autor licznych publikacji popularyzujących nasz region. Jerzy Kapuściński pełnił również wiele funkcji społecznych w PTTK, Lidze Ochrony Przyrody oraz Loży Jerzych. Jako wybitny znawca regionu świętokrzyskiego propagował jego walory przyrodniczei kulturowe poprzez prelekcje i słuchowiska radiowe.

Obecnie śnieżka została oznakowana w terenie. Natomiast przy wiacie obok wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej na Kadzielni zamontowano tablicę informacyjną z planem Kadzielni na którym odznaczono przebieg ścieżki. Na tablicy znajduję się również, krótka informacja na temat Jerzego Kapuścińskiego.

x