REZERWAT WIETRZNIA IM. ZBIGNIEWA RUBINOWSKIEGO

1 stycznia 2016

Rezerwat przyrody nieożywionej „Wietrznia” im. Zbigniewa Rubinowskiego utworzono 4 listopada 1999 roku rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego. Chroniony obszar obejmuje powierzchnię 17,95 ha. Ochroną częściową objęto pozostałości wzgórza Wietrznia (312 m n.p.m.) należącego wraz z Kadzielnią (295 m n.p.m.) do Pasma Kadzielniańskiego zbudowanego z wapieni górnodewońskich. Plan działań uwzględnia ochronę wartości przyrodniczej terenów „Wietrzni”, łącznie ze znajdującymi się tam: stawem (użytek ekologiczny), roślinnością i otuliną rezerwatu. Chronione gatunki roślinności wapiennolubnej są obok odsłonięć geologicznych ważnym elementem rezerwatu.

Rezerwat położony jest w południowo-wschodniej części miasta Kielc, na północ od ulic: Wojska Polskiego i Daleszyckiej. Z pozostałości wzgórza Wietrznia wiodczna jest panorama zachodniej części Gór Świętokrzyskich.

Od 1893 roku wydobywano tutaj systemem stokowym i stokowo wgłębnym wapienie i dolomity na produkcję wapna oraz jako kamień budowlany i tłuczeń drogowy. W 1974 roku zaprzestano eksploatacji surowca, a pozostałością po działalności górniczej są dziś trzy połączone ze sobą kilkupoziomowe wyrobiska o nazwach: Wietrznia, Miedzygórz i Międzygórz Wschodni. Wyrobiska te tworzą dziś zagłębienie o łącznej długości ok. 900m.

W południowo-wschodniej części rezerwatu zlokalizowane jest Centrum Geoedukacji.

Rezerwat Wietrznia jest doskonałym miejscem spacerowym (m.in. przez dno dawnych wyrobisk przebiega specjalnie przygotowana ścieżka edukacyjna) gdzie z licznych tablic można dowiedzieć się wielu informacji na temat przeszłości geologicznej terenu obecnych Kielc. Natomiast z punktów widokowych można obserwować doskonałe panoramy Gór Świętokrzyskich, a pomocne w identyfikacji poszczególnych szczytów są tablice ze specjalnymi schematami.


Jak dojechać?

W okolice Centrum Geoedukacji (ok. 400 metrów od budynku) dojeżdża linia nr 1 – należy wysiąść na przystanku „WOJSKA POL. / JANA KARSKIEGO” (kierunek Bukówka)

Około 500 metrów od Centrum Geoedukacji odległy jest przystanek „PILECKIEGO / KARSKIEGO”. Zatrzymuje się na nim linia nr 104 (kierunek Bukówka).

Około 850 metrów od Centrum Geoedukacji zlokalizowana jest pętla autobusowa „PILECKIEGO” do której można dojechać liniami 34 i 54.

Można również dojechać w okolice zachodniej części rezerwatu Wietrznia liniami nr 11, 25, 33, 3441, 45, 104, 108, 113 oraz N2 i wysiąść na przystanku „TARNOWSKA/ WOJSKA POL”., a następnie dojść ok 900 metrów ul. Wojska Polskiego i ul. Daleszycką lub ścieżkami w obrębie rezerwatu Wietrznia.

Szczegółowe informacje na temat komunikacji miejskiej w Kielcach można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

Wyszukiwarka połączeń znajduje się również na stronie: jakdojade.pl


Pieszo

Z centrum Kielc ( z Placu Artystów) można dojść pieszo do rezerwatu Wietrznia miejskim szlakiem spacerowym koloru zielonego.


Własnym samochodem lub autokarem wycieczkowym

Przed Centrum Geoedukacji zlokalizowany jest bezpłatny parking zarówno dla samochodów osobowych jak i autokarów. Od drogi krajowej nr 73 polecamy dojazd do Centrum Geoedukacji ulicami: rtm. Witolda Pileckiego, a następnie Jana Karskiego i dalej ul. Daleszycką.


 


x