Posadziliśmy dęby omszone w Ogrodzie

18 maja 2017

Ogród Botaniczny w Kielcach nieustannie się rozwija. Po zasadzeniu winorośli, o czym pisaliśmy poprzednio, przyszedł czas na poszerzenie Działu Flory Rodzimej. Posadziliśmy dęby omszone, które prezentować będą specyficzną kserotermiczną świetlistą dąbrowę.

Dzięki uprzejmości i nieocenionej pomocy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Kielce udało się pozyskać 15 sztuk młodych dębów omszonych (Quercus pubescens Willd.), które przyjechały do nas ze Słowacji. W Polsce dąb omszony występuje tylko na jednym naturalnym stanowisku – w rezerwacie przyrody „Bielinek” w dolinie dolnej Odry. Stanowisko to jest izolowane względem zwartego zasięgu gatunku (ekstrazonalne), gdyż rozpowszechniony jest on w południowej i zachodniej Europie. Występuje zwłaszcza w obszarze śródziemnomorskim, gdzie często tworzy dąbrowy na zboczach gór o wapiennym podłożu. Dąb omszony jest drzewem ciepłolubnym, znoszącym wysokie temperatury, silne nasłonecznienie, a nawet długotrwała suszę. W rezerwacie Bielinek występuje na murawach kserotermicznych, na których panują podobne warunki klimatyczno-siedliskowe. Na uwagę zasługują fakt, że najbliższe stanowisko dębu omszonego znajduje się w Turyngii, oddalonej aż o ok. 300 km od Bielinka. Niewątpliwie jest to osobliwy element flory polskiej, w związku z czym został objęty prawną ochroną gatunkową w Polsce (ochrona ścisła) oraz został wpisany na Polską Czerwoną Listę Paprotników i Roślin Kwiatowych (2016) oraz został wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (2014), mając status EN – gatunek zagrożony.

W naszym Ogrodzie dąb omszony został posadzony na stoku o południowej ekspozycji, gdzie będzie miał warunki bardzo zbliżone do warunków skąd został pozyskany. Drzewa będą elementem nasadzeń prezentujących kserotermiczną leśno-zaroślową postać świetlistej dąbrowy (Quercetum pubescenti-petraeae), która ze względów specyficznej kombinacji warunków glebowych i topoklimatycznych wykształciła się na izolowanym stanowisku w Bielinku. Tuż obok prezentujemy inny zespół świetlistej dąbrowy z dębem szypułkowym i bezszypułkowym, który znacznie częściej występuje w Polsce, a zwłaszcza w regionie świętokrzyskim (Potentillo albae-Quercetum).

x